Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu RMH miało się odbyć w Finlandii. Niestety, ze względu na ogólną sytuację pandemiczną na świecie, odbyło się ono w dniach 13-14 maja 2020 roku. Mimo to było ono bardzo owocne. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt. Celem spotkania była praca nad projektem poprzez omówienie ogólnego celu projektu i jego rezultatów. Omówiono także kwestię cyfrowego dostarczania produktów projektu. Spotkanie prowadził koordynator projektu – Afeji. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez organizację Service for Therapeutic Childhood. W tej ważnej dyskusji wzięli też udział pracownicy Domu dla Nastolatków Afeji, ponieważ ich wkład był bardzo istotny dla misji projektu. Podczas spotkania ustalono kolejne terminy realizacji zadań intelektualnych. Wszyscy partnerzy mają nadzieję, że następne spotkanie konsorcjum projektowego będzie mogło odbyć się w Wielkiej Brytanii, twarzą w twarz.