Prywatna osoba prawna o charakterze non-profit, która zapewnia skuteczne doradztwo i kompleksowe usługi doradcze dla polskich przedsiębiorstw rolnych i rolników indywidualnych w celu pomocy w pomyślnym zakładaniu ich przedsiębiorstw rolnych od samego początku, ich efektywnym rozwoju i pobudzaniu ich wzrost w przyszłości, zapewniając rentowność gospodarczą. Ich głównym celem jest poprawa warunków życia rolników poprzez oferowanie im najlepszych, najbardziej profesjonalnych i spersonalizowanych porad w dziedzinie rolnictwa oraz w kontekście ich własnych potrzeb i aspiracji biznesowych. www: https://farm-advisory.eu/en/
Natalia Truszkowska

Natalia Truszkowska jest aktywnym praktykiem w zakresie kwalifikacji zarządzania projektami PRINCE 2. Ukończyła studia licencjackie w zakresie języka hiszpańskiego i niemieckiego oraz studia magisterskie w zakresie zarządzania biznesem międzynarodowym ze specjalizacją w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości kobiet. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Przez dziesięć lat kierowała i pracowała nad wieloma projektami finansowanymi przez UE, zdobywając doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu, zarządzaniu i koordynacji projektów na poziomie Brukseli. Projekty te dotyczyły różnorodnych zagadnień i wyzwań związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym, uczeniem się dorosłych oraz działaniami na rzecz młodzieży.

Klaudia Liszewska

Pani Klaudia Liszewska jest absolwentką Filologii Angielskiej na kierunku Tłumaczenia i Informatyka (IT). Posiada tytuł licencjata w tej dziedzinie i jest odpowiedzialna za relacje międzynarodowe organizacji. Dodatkowo posiada certyfikat Doradztwa w zakresie Przedsiębiorczości (ESF) oraz odbyła staż zagraniczny w Nowym Jorku, USA. Pani Liszewska jest również odpowiedzialna za prowadzenie badań, tłumaczenie i upowszechnianie wyników projektów na poziomie lokalnym.