Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach projektu RMH miało się odbyć w Polsce, ale ze względu na COVID-19 odbyło się online 25 maja 2021 roku. Spotkanie, mimo że nie odbyło się osobiście, było bardzo angażujące. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt. Prowadził je polski partner – Polskie Centrum Doradztwa i Szkolenia Rolniczego. Spotkanie to miało na celu omówienie dotychczasowych materiałów oraz ustalenie nowych terminów przyszłych prac. Ponadto ustalono najbliższe terminy wdrożenia dorobku intelektualnego. Partnerstwo ma nadzieję, że następne i ostatnie spotkanie odbędzie się w Belgii.