Projekt ten został opracowany w celu zniwelowania nierówności i dysproporcji w dostępie do usług w zakresie zdrowia psychicznego na obszarach wiejskich w porównaniu z obszarami miejskimi. Głównym celem projektu jest poprawa świadomości i zapobieganie poważnym problemom związanym ze zdrowiem psychicznym.

info@ruralmentalhealth.eu

O PROJEKCIE

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 2019-1-FR01-KA204-063060