RMH TRAINING

Witamy na niniejszym szkoleniu, które jest częścią międzynarodowego projektu Rural Mental Health. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie przez Diaconia University of Applied Sciences (DIAK) z Finlandii oraz Merseyside Expanding Horizons (MEH) z Wielkiej Brytanii.

Na wstępie, twierdzimy, że zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie w społecznościach wiejskich to kwestie dość złożone. Ale nie ma się czym martwić! Dokładnie przemyśleliśmy, w jaki sposób zorganizować to szkolenie, aby poszerzyło ono Wasze zrozumienie zdrowia sychicznego w społecznościach wiejskich, a także, miejmy nadzieję, wzmocniło Wasze działania w zakresie poprawy środowiska życia i pracy. Wszystko to niezależnie od tego, czy jesteś aktywistą obywatelskim, użytkownikiem usług w zakresie zdrowia psychicznego lub opiekunem, specjalistą ds. zdrowia psychicznego lub opieki społecznej, administratorem czy lokalnym politykiem!

Zgodnie z popularnym trendem, proponujemy trzy opcje postępowania w tym szkoleniu. Jak widać powyżej, można zacząć – zgodnie z własnymi preferencjami – od treści indywidualnych, wspólnotowych lub społecznych.

Teksty zostały napisane, a filmy i artykuły naukowe opracowane przez następujących członków projektu: Päivi-Niiranen Linkama, PhD (Diak); Markku Salo, PhD (Diak); Joe Hemington (MEH) i Francesca Iaquinta (MEH).

Mamy nadzieję, że szkolenie w zakresie zdrowia psychicznego na obszarach wiejskich będzie dla Ciebie wspaniałym przeżyciem!

Cele tego szkolenia będą następujące:
 • Zwiększenie świadomości dobrostanu psychicznego w różnych kontekstach i sytuacjach życiowych
 • Zwiększenie wiedzy na temat poprawy dobrostanu jednostki, społeczności i społeczeństwa w społecznościach wiejskich
 • Zwiększenie możliwości budowania zaufania, dialogu i koprodukcji między różnymi podmiotami, takimi jak władze publiczne, organizacje pozarządowe, rolnicy, artyści i eksperci poprzez doświadczenie
 • Zapoznanie się z teoretycznymi założeniami i podstawowymi zasadami społecznego modelu zdrowia psychicznego

Szkolenie składa się z trzech kierunków, które obejmują łącznie dziewięć etapów. Koncentrują się one na zrozumieniu zdrowia psychicznego jako zjawiska oraz na strategiach i metodach wspierania dobrostanu psychicznego na poziomie jednostki i społeczności.

Można zacząć od jednego z trzech kierunków, a następnie przejść do pozostałych, w dowolnej kolejności:

I. Orientacja indywidualna (obejmująca cztery etapy);

II. Orientacja wspólnotowa (obejmująca trzy etapy);

III. Orientacja społeczna (obejmująca dwa etapy).

Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej obejmują teksty wprowadzające, artykuły, pokazy slajdów, filmy wideo i wywiady – najważniejszą częścią tych materiałów są pytania refleksyjne, które pozwolą Ci połączyć te materiały z Twoimi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi oraz uczeniem się. Większość materiałów została opracowana w ramach projektu i jest przeznaczona na jego potrzeby.

Orientacja indywidualna obejmuje:

 • biografię osoby, w tym problemy ze zdrowiem psychicznym i perspektywy powrotu do zdrowia
 • rozumienie dobrostanu psychicznego jako zasobu indywidualnego i zbiorowego
 • rozumienie powrotu do zdrowia jako koncepcji wielowymiarowej
 • rozumienie zdrowia psychicznego jako aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności wiejskich

Elementy łączące orientację na jednostkę i wspólnotę zawierają:

 • dzielenie się osobistymi historiami w grupach rówieśniczych
 • udział w przedsięwzięciach grupy rówieśniczej
 • wzmacnianie powrotu do zdrowia osobistego i interpersonalnego
Orientacja wspólnotowa obejmuje:
 • nakreślenie podstawowych narzędzi i metod wspierania zdrowia psychicznego w społeczności: dobrostan oparty na naturze i sztuce w zdrowiu psychicznym
 • promowanie wiedzy specjalistycznej poprzez doświadczenie
 • wspólną walkę o pozytywną formę dyskryminacji
 • walka z napiętnowaniem
Elementy łączące orientację wspólnotową i orientację społeczną zawierają:
 • tworzenie przedsięwzięć społecznych
 • projekty mające na celu dostarczenie i ocenę usług w oparciu o wiedzę i doświadczenie
 • ustalanie roli użytkowników w organach decyzyjnych itp.
Orientacja społeczna obejmuje:
 • transformację ról społecznych grup dyskryminowanych i marginalizowanych
 • tworzenie praktyk w zakresie dobrobytu opartych na redystrybucji i uznaniu
 • nowe, przemieniające relacje z przyrodą
Elementy łączące orientację społeczną z orientacją indywidualną zawierają:
 • uświadomienie sobie i wzmocnienie aspiracji do lepszego samopoczucia od poziomu indywidualnego do poziomu społecznego
 • łączenie aspiracji jednostek w ich związku z trwałością przyrody
 • zrozumienie roli jednostki jako podmiotu działającego na rzecz społeczności w kontekście społecznym i globalnym

WYJAŚNIENIE POJĘCIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Czym jest zdrowie psychiczne – to dobre pytanie, prawda? Wydaje się, że stawiamy to pytanie tylko wtedy, gdy czujemy wewnętrzną potrzebę jego zadania. Stawiamy je dopiero wtedy, gdy je w sobie wyczuwamy, gdy stwierdzamy je u naszych najbliższych, gdy czytamy lub widzimy w telewizji jakieś tragiczne wydarzenie, na przykład "szalone" masowe morderstwo w szkole. Nie chodzi tu o samo zdrowie psychiczne, ale o jego brak. W ten sposób uczestniczymy w zmianie ram myślowych, dyskursu, ze zdrowia psychicznego na coś, co stawiamy jako problem (do opanowania i pokonania) – problem zdrowia psychicznego, cierpienie psychiczne, być może zaburzenie psychiczne, nie mówiąc już o szaleństwie. Jak mawiamy w Finlandii, ukochane dziecko ma wiele imion.

Ale z drugiej strony zdrowie – i to zdrowie psychiczne – to inna sprawa. Jest możliwe, a nawet prawdopodobne, że nie jest ono krewnym zaburzeń psychicznych. Jednocześnie zaburzenie psychiczne nie jest tożsame z "brakiem zdrowia psychicznego". Jednak w ramach normalizacji można popełnić ten oczywisty błąd.

Nie potrzebujemy sławnego filozofa, by stwierdzić, że granice naszego języka są granicami naszego świata. Niektóre słowa w świecie zdrowia psychicznego są szkodliwe, ponieważ przyczyniają się do błędnego rozumienia tego, czym jest zdrowie psychiczne. Rehabilitacja", "ponowne odkrycie", a nawet "ponowne załamanie" to dobre przykłady słów, które mogą sprowadzić nas na manowce – i które wskazują kierunek na niechlubnej drodze ku "normalizacji". W "zdrowieniu", w "dochodzeniu do pełni sił", w "powrocie na właściwą drogę" – nie ma miejsca na "cofanie się", powrót do czegoś, co było wcześniej. Tylko w ramach normalizacji możemy powrócić do zdrowia psychicznego – o ile je rozumiemy.

A zatem zdrowie psychiczne trzeba odkryć, stworzyć, skonstruować, wymyślić i opracować! Jesteśmy świadomi, że zdrowie psychiczne, tak dalece jak je znamy, jest konstrukcją społeczną – tak jak problemy zdrowia psychicznego są konstruowane społecznie. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

W tym momencie to wszystko, co możemy powiedzieć. W końcu naszym zadaniem jest jedynie wskazanie ci kierunku lub wyznaczenie drogi niczym kompas, która pozwoli ci rozpocząć podróż w kierunku samopoznania zdrowia psychicznego. Zanim pozostawimy Cię samemu sobie (żartujemy, ale oczywiście będziemy Ci towarzyszyć, bo już wcześniej byliśmy na tej ukrytej ścieżce), podzielimy się kilkoma słowami na temat " obszarów wiejskich".

DEFINIOWANIE POJĘCIA „ OBSZAR WIEJSKI”

Pojęcie "obszar wiejski" może wydawać się łatwe do zdefiniowania, ale niestety może być jeszcze bardziej złożone niż pojęcie zdrowia psychicznego. Czy zatem "wiejski" jest przeciwieństwem "miejskiego"? Na przykład, czy Central Park w Nowym Jorku, z jego drzewami i stawami, jest przykładem tego, co wiejskie w swoim przeciwieństwie? A co z ogromnymi krajowymi supermarketami na wsi, które sprzedają te same standardowe artykuły, co w centrach miast – a nawet nie biorą pod uwagę lepszej jakości produktów lokalnych producentów? Albo co z setkami tysięcy ludzi (przynajmniej Finów!), którzy co weekend przemieszczają się z miasta na wieś i z powrotem, spędzając jak najdłużej czas nad jeziorem w otoczeniu jeszcze stosunkowo czystych lasów i borów? W końcu, gdzie leży granica między życiem w mieście a życiem na wsi?

Może to i lepiej, że nie mamy gotowych odpowiedzi, ani całościowych rozwiązań w zakresie promocji zdrowia psychicznego w społecznościach wiejskich. Jednego jesteśmy raczej pewni – w społecznościach wiejskich i ich naturalnym otoczeniu jest sporo dostępnych zasobów, które nie są wykorzystywane w promocji zdrowia psychicznego i dobrostanu społeczności. Mamy nadzieję, że i Wy odkryjecie nowe zasoby, których nawetmy nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

A więc do dzieła! Jak już wspomnieliśmy, nie jesteś sam, a my jesteśmy tu po to, aby Cię poprowadzić i odpowiedzieć na pytania, które pomogą Ci w Twojej podróży.

[1]. Te kwestie są dość złożone, ale nie ma się czym martwić – na końcu tej strony przybliżymy ich definicję!

Definicja zdrowia psychicznego
 • Świadomość dobrostanu psychicznego
 • Środki indywidualne, wspólnotowe i społeczne w osiąganiu dobrostanu
 • uświadomienie sobie związku zdrowia psychicznego z innymi czynnikami wpływającymi na dobre samopoczucie:

do zdrowia (fizycznego) – nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

do opieki społecznej – nie ma zdrowia psychicznego bez odpowiednich środków do uznania, redystrybucji i reprezentacji

do obecnej kondycji człowieka – nie będzie zdrowia psychicznego bez naszego przywróconego (dobry Boże, może powinniśmy mieć na myśli) na nowo wymyślonego związku z naturą