Organizacja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Brukseli, która zapewnia edukację, szkolenia i tworzenie sieci w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju i wokół niej; odpowiedzialna konsumpcja; przedsiębiorczość; umiejętności miękkie; gospodarka o obiegu zamkniętym; zatrudnienie; młodzież; rozwój obszarów wiejskich; i więcej. www: www.propel-europe.com
Jessica Fitch

Jessica Fitch BA MA, partnerka-założycielka PROPEL, posiada szerokie kwalifikacje w zakresie polityki europejskiej i pracowała wcześniej jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego w sektorach edukacji, zatrudnienia, młodzieży, środowiska, innowacyjnych technologii, reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego i innych. Umożliwiło jej to zrozumienie potrzeb podmiotów działających w terenie w całej Unii – zwłaszcza w zakresie informacji, edukacji i komunikacji – oraz opracowanie metod ich zaspokajania w celu budowania bardziej zamożnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy w przyszłości. Jessica Fitch jest dobrze zorientowana w badaniach, opracowywaniu metodologii i ram oraz strategii komunikacyjnych, przygotowywaniu treści filmów wideo, artykułów, modułów szkoleniowych i innych.

Diana Nitu

Diana Nitu jest asystentką projektu PROPEL i najnowszym członkiem zespołu. Ukończyła studia LLB z zakresu prawa globalnego oraz magisterskie z zakresu konfliktów i bezpieczeństwa, ma więc duże doświadczenie w nadzorowaniu projektów, strategii ewaluacji, nauczaniu i szkoleniu młodzieży oraz realizacji kursów edukacyjnych. Są to umiejętności niezbędne w projekcie takim jak FOOD-AWARE, w którym młodzież jest głównym adresatem, a edukacja – głównym celem.