Zorganizowana przez Koalicję na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego w Parlamencie Europejskim, MHE oraz Instytut Europejskiej Polityki Środowiskowej (IEEP) konferencja odbyła się 27 stycznia 2021 r. w godzinach 10:30 – 12:00 CET. Dyskusja koncentrowała się na tym, w jaki sposób odzwierciedlić w polityce europejskiej wzajemne powiązania między stanem środowiska naturalnego a zdrowiem psychicznym ludzi. Ponadto podczas wydarzenia oficjalnie zaprezentowano dokument strategiczny dotyczący zdrowia psychicznego i środowiska oraz brief polityczny przygotowany przez IEEP i barceloński Instytut Zdrowia Globalnego (ISGlobal). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Koalicji Parlamentu Europejskiego na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego oraz inni zainteresowani posłowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej (w tym DG ENV), stałych przedstawicielstw państw członkowskich oraz inni interesariusze z sektora środowiska i zdrowia.