W listopadzie 2019 r. w ramach projektu Rural Mental Health odbyło się 1. spotkanie ponadnarodowe, którego gospodarzem był koordynator projektu Afeji – ASSOCIATION DES FLANDRES POUR L’EDUCATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS INADAPTES we Francji. Wszystkie organizacje partnerskie miały w Lille swoich przedstawicieli, którzy zaprezentowali instytucje partnerskie i rozpoczęli dyskusję na temat ogólnej oferty szkoleniowej, a także opracowania produktów projektu. Partnerzy przedstawili pomysły na moduły szkoleniowe (zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym), które będą prowadzone przez DIAK i MEH, a dalsze dyskusje toczyły się do momentu, gdy wszystkie strony były usatysfakcjonowane i gdy zagwarantowano ogólną spójność modułów. Wszyscy partnerzy omówili również kwestię otwartych zasobów edukacyjnych. Podczas spotkania partnerzy mieli także okazję zaplanować kolejne spotkanie projektowe, które odbędzie się w maju 2020 r. na Uniwersytecie Diakonii w Finlandii.