RMH TRAINING

Rysunek, na którym możesz zapisać i narysować swoją mapę istotnych relacji społecznych (osoby/grupy społeczne/aktorzy polityczni i inni)

1. Co sprawia, że życie społeczne ma dla Ciebie znaczenie?

2. Jakie aspekty promowania i wzmacniania zdrowia psychicznego dostrzegasz w tych relacjach?

  • Czego nauczyłeś się, zastanawiając się/opisując historię swojego życia i tworząc mapę swoich relacji społecznych?
  • Czy pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne ma znaczenie? W jaki sposób?
  • W jaki sposób można wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy i życiu codziennym?

Przeczytaj i dowiedz się więcej:

Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi & Hammarström, Anne

Różne zastosowania teorii ekologicznej Bronfenbrennera w badaniach nad publicznym zdrowiem psychicznym: jaka jest ich wartość dla kierowania polityką i praktyką w zakresie publicznego zdrowia psychicznego?

Social Theory & Health 2018-03-14, Vol.16 (4), pp. 414-433.

https://link.springer.com/article/10.1057/s41285-018-0065-6

Teoria ekologiczna Bronfenbrennera jest atrakcyjna jako narzędzie konceptualne do kierowania publicznymi interwencjami w zakresie zdrowia psychicznego. Jednak teoria ta przeszła znaczące zmiany od czasu jej powstania pod koniec lat 70. do śmierci Bronfenbrennera w 2005 roku, w związku z czym implikacje, które można wyciągnąć, mogą być różne w zależności od tego, jakie koncepcje (wczesne czy późniejsze) teorii są wykorzystywane. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób różne koncepcje teorii Bronfenbrennera zostały wykorzystane w badaniach nad (publicznym) zdrowiem psychicznym, oraz przeanalizowanie wartości tych różnych zastosowań dla kierowania polityką i praktyką w zakresie zdrowia psychicznego. W wyniku systematycznego poszukiwania artykułów, w których wykorzystano koncepcje teorii Bronfenbrennera w dziedzinie zdrowia psychicznego, dokonano przeglądu 16 opublikowanych prac. Nasze wyniki pokazują, że badania wykorzystujące koncepcje systemów ekologicznych Bronfenbrennera poprzez wyraźne uwzględnienie interakcji pomiędzy tymi systemami i w ich obrębie mogą prowadzić do sformułowania zaleceń, które są najbardziej przydatne dla kierowania polityką i praktyką zdrowia psychicznego.