RMH TRAINING

Jakieś piętnaście lat temu znałem w moim miejscu pracy człowieka, który zajmował się rzecznictwem osób korzystających ze świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego. Oprócz tego, że pracował w domach pomocy społecznej, był bardzo dobrym flecistą i malarzem. Jednak ściśle rozgraniczał swoją pracę z podopiecznymi od bycia artystą. Uważałem jego rozwiązanie za nieco dziwne, a teraz wydaje mi się ono o wiele dziwniejsze – sztuka we wszystkich swoich przejawach jest jednym z najlepszych sposobów promowania zdrowia psychicznego… dla każdego!

Porozmawiaj z kolegą lub koleżanką:

Jaki jest związek między pracą a czasem wolnym?

Jaką rolę odgrywa zdrowie psychiczne w Twoim codziennym życiu?

Znaczenie rodziny, przyjaciół i relacji międzyludzkich:
  • Czy czujesz się szanowany w swoich relacjach z najbliższą rodziną?
  • Czy jesteś rozpoznawany jako osoba, którą jesteś i którą chciałbyś być, czyli jako osoba, która ma swoje przyszłe aspiracje i marzenia?
  • Czy postrzegasz swoje podstawowe relacje jako oparte na wzajemności, czy raczej jako jednostronne przekazywanie dobrego samopoczucia (Ty jesteś "dawcą") lub otrzymywanie dobrego samopoczucia (Ty jesteś "biorcą")?
  • Jak opisałbyś sobie własną zdolność do słuchania innych i do słuchania siebie

Ćwiczenia te zostały opracowane przez naszych brytyjskich kolegów: Expending Horizons for Mental Health..

Ćwiczenie z etykietowaniem zawiera również ćwiczenie aktywnego słuchania. Sugerujemy, abyś postępował zgodnie z podaną tu kolejnością, najpierw opracowując Ćwiczenie Etykietowania, włączając w to Aktywne Słuchanie, a następnie nakreślając swójKrąg Wsparcia..

Zajęcie 1: Ćwiczenie z etykietowaniem

Zajęcie 2: Aktywne słuchanie

Zajęcie 3: Krąg wsparcia do następnej strony

The Labelling Excercise.pdf

Tew, Jerry; Ramon, Shula; Slade, Mike; Bird, Victoria; Melton, Jane & Le Boutillier, Clair:

Social factors and recovery from mental health difficulties: a review of the evidence

The British Journal of Social Work 2012-01-01, Vol.42 (3), pp. 443-460.

https://academic.oup.com/bjsw/article-abstract/42/3/443/1665871?redirectedFrom=fulltext

(Uwaga: nie można pobierać bezpłatnie)

Chociaż istnieje coraz więcej dowodów na to, że czynniki społeczne odgrywają coraz większą rolę w powstawaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego, niewiele jest systematycznych badań nad rolą, jaką czynniki społeczne mogą odgrywać w umożliwianiu (lub utrudnianiu) powrotu do zdrowia. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu pojawiającej się międzynarodowej literatury w tej dziedzinie i powiązano ją z szerszym przeglądem koncepcyjnym, podjętym w ramach dużego projektu badającego praktykę zdrowienia w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań są szczegółowo analizowane w odniesieniu do trzech obszarów, które w szerszym przeglądzie zostały uznane za kluczowe dla zdrowienia: upodmiotowienie i kontrola nad własnym życiem; więzi (w tym zarówno relacje międzyludzkie, jak i integracja społeczna); oraz odbudowa pozytywnej tożsamości (często w kontekście stygmatyzacji i dyskryminacji). Wyłania się z tego jaśniejszy obraz znaczenia poszczególnych czynników społecznych, który zaczyna określać szerszy i bardziej proaktywny program pracy socjalnej w zakresie zdrowia psychicznego – z naciskiem nie tylko na pracę z jednostkami, ale także na angażowanie rodzin i społeczności.