Uczelnia przygotowuje studentów do zostania profesjonalistami w zakresie opieki społecznej, opieki zdrowotnej, pracy na rzecz społeczności kościelnej i tłumaczeń ustnych. Uczelnia przyczynia się do rozwoju swoich kierunków studiów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Diak to krajowa instytucja szkolnictwa wyższego z kampusami w całej Finlandii.

www: www.diak.fi

Markku Salo
Pan Markku Salo, doktorant, pracuje w niepełnym wymiarze godzin dla RMH w Diaconia University of Applied Sciences. Głównym celem jego pracy jest teoretyczne rozwijanie różnych wymiarów społecznego modelu zdrowia psychicznego poprzez uwzględnienie wielowymiarowości takich pojęć, jak powrót do zdrowia, integracja społeczna, stygmatyzacja i marginalizacja.

Markku pracował wcześniej w Centralnym Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego (krajowa organizacja użytkowników usług) jako kierownik działu badań i rozwoju oraz jako kierownik fundacji psychiatrii społecznej. Jest autorem kilku książek na temat reformy psychiatrii, ekspertyzy przez doświadczenie oraz redakcji badań przeprowadzonych przez użytkowników przeszkolonych w zakresie badań. Jego ostatnia książka Szalone rynki zdrowia psychicznego była dość szeroko rozpowszechniana i recenzowana przez krajowe media.
Päivi Niiranen-Linkama
Pani Päivi Niiranen-Linkama pracuje jako specjalista ds. badań i rozwoju w Diaconia University of Applied Sciences. Głównym celem jej pracy jest opracowywanie rozwiązań i praktyk zorientowanych na użytkownika w usługach opieki społecznej i zdrowotnej jako członek zespołu wielozawodowego. Pracuje również w kilku projektach unijnych. Przez większość swojej kariery zawodowej pracowała na uniwersytetach nauk stosowanych w programach pracy socjalnej, wykonując różne zadania. Posiada również wiedzę z zakresu pedagogiki zawodowej, edukacji dorosłych oraz zagadnień związanych z dobrostanem dzieci i rodzin, a także opartego na badaniach rozwoju życia zawodowego.

Pan Markku Salo, doktor nauk humanistycznych, pracuje w niepełnym wymiarze godzin dla RMH w Diaconia University of Applied Sciences. Głównym celem jego pracy jest teoretyczne rozwijanie różnych wymiarów społecznego modelu zdrowia psychicznego poprzez uwzględnienie wielowymiarowości takich pojęć, jak powrót do zdrowia, integracja społeczna, stygmatyzacja i marginalizacja.