RMH TRAINING

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od tego miejsca (czy nie), w zrozumieniu szans i przeszkód na drodze do pozytywnej przemiany w zakresie dobrostanu (psychicznego) nie można nie doceniać roli relacji w społeczności lokalnej. Dlaczego tak jest? Dowiedzmy się tego, zaczynając od orientacji wspólnotowej!

Zgodnie z orientacją indywidualną istnieją pewne sprawdzone narzędzia i metody pracy wspólnotowej. Postanowiliśmy rozpocząć od indywidualnej historii, która wyjątkowo dobrze podkreśla rolę jednostki jako uczestnika społeczności. Po niej następują własne refleksje na ten temat oraz odwzorowanie ról pełnionych we wspólnocie. Może to być bardzo przydatne zarówno w pokazaniu, w jaki sposób nawiązuje się już kontakty z różnymi podmiotami, jak i w pokazaniu, co jeszcze można zrobić w tym zakresie.

Wybraliśmy dwie metody i praktyki oparte na dowodach naukowych, które zwiększają dobrostan w społecznościach wiejskich i które uważamy za bardzo ważne: praktyki w zakresie dobrostanu opartego na przyrodzie i sztuki (zwłaszcza teatru) w poprawie dobrostanu psychicznego.

W tej części możesz przejść od wysłuchania historii Pertti Simuli i zastanowienia się nad nią, poprzez określenie swoich ról w społeczności, naukę o dobrostanie opartym na przyrodzie i sztuce w poprawie samopoczucia psychicznego, aż do podsumowania tego, czego się nauczyłeś.

Przemiany w społecznościach wiejskich – historia wyjątkowego działacza społecznego

To jest historia Perttiego Simuli. Ma on obecnie ponad siedemdziesiąt lat, połowę swojego dorosłego życia spędził w Brazylii. Pracował tam najpierw w dużej fińskiej firmie budującej traktory, miał problemy ze zdrowiem psychicznym, szukał pomocy, zainteresował się psychoanalizą integralną i studiował ją pod kierunkiem jej twórcy Norberta R. Keppe, a w końcu pracował na pół etatu jako psychoanalityk i na pół etatu jako doradca w Ruchu Społecznym Chłopów Bez Ziemi (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; abr. MST). Pertti jest przykładem działacza społecznego, dobrego i rzadkiego:

Przykład Perttiego pokazuje, że każdy z nas może zostać działaczem społecznym. Oczywiście, zależy to od więcej niż jednej osoby. Zależy to od wspólnoty, jej narracji i aspiracji, ale także od Ciebie!

  • Jakiego rodzaju role pełnisz w swojej społeczności? Czy pracujesz jako wolontariusz? Czy jesteś aktywny w stowarzyszeniach kulturalnych lub politycznych promującyc dobre samopoczucie w Twojej społeczności – w jaki sposób?
  • Czy uczestniczysz w zajęciach grupy rówieśniczej?
  • Czy Twoim zdaniem jest więcej możliwości niż barier w byciu aktywnym uczestnikiem swojej społeczności? Skąd biorą się te możliwości lub bariery – czy dotyczą one spraw osobistych, wspólnotowych, czy szerszych spraw społecznych?