Afeji jest organizacją non-profit, której motto brzmi: „Wszystkie życia mają tę samą wartość”. Afeji interweniuje w sektorze społecznym, sanitarnym i medyczno-społecznym, który obejmuje niepełnosprawność fizyczną i intelektualną, zaburzenia zachowania, upośledzenia społeczne i rodzinne, a także problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Stowarzyszenie zapewnia szkolenie, edukację, reedukację i opiekę użytkownikom mile widzianym w jego licznych placówkach.

www: www.afeji.org

Stéphanie LECUYER
Stéphanie LECUYER jest kierownikiem działu rozwoju w Afeji. Pracuje w sektorze medyczno-społecznym od 20 lat i posiada doświadczenie w zarządzaniu oraz umiejętności w zakresie projektów europejskich.
Theodora Marais

Théodora Marais uzyskała tytuł licencjata i magistra nauk politycznych ze specjalizacją w zakresie polityki UE i zarządzania projektami na Uniwersytecie w Lille we Francji. Biegle posługuje się językiem angielskim, portugalskim, niemieckim i wolof. Jako wolontariuszka pracowała z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji, od dzieci po osoby starsze, wspierając ich integrację, dostęp do usług publicznych i zdrowotnych, alfabetyzację i dostęp do kultury. Dołączyła do zespołu Afeji w 2019 r. i od tego czasu zajmuje się opracowywaniem projektów i zarządzaniem nimi w dziedzinie włączenia społecznego, niepełnosprawności, migracji, edukacji i szkoleń.