Intensywny program szkoleniowy, który obejmował seminaria, warsztaty techniczne z udziałem ekspertów akademickich i lokalnych, wymianę doświadczeń z osobami zawodowo zajmującymi się zdrowiem psychicznym, sesje sieciowe i studia przypadków. Program szkolenia koncentrował się na rezultatach Produktów Intelektualnych, identyfikacji i ocenie dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz osób zawodowo zajmujących się zdrowiem psychicznym. Pod koniec kursu każdy uczestnik przedstawił ewaluację programu, która zawierała krytyczną analizę treści szkolenia lub praktyk zidentyfikowanych jako potencjalne do zaadaptowania lub przeniesienia, a także możliwości dalszej współpracy i wymiany.
Varpu Wiens, Finding Balance
Cilla Ekholm-Tiainen, Tuhkula Farm
UKmentalhealth, Nature and Mental Health