Intensywny program szkoleniowy, który obejmował szereg seminariów, warsztatów technicznych z udziałem ekspertów akademickich i lokalnych, wymianę doświadczeń z osobami zawodowo zajmującymi się zdrowiem psychicznym, sesje sieciowe i studia przypadków. Program szkolenia koncentrował się na rezultatach Produktów Intelektualnych, identyfikacji i ocenie dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz świadczeniodawców/specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Pod koniec kursu każdy uczestnik przedstawił ewaluację programu, która zawierała krytyczną analizę treści szkolenia lub praktyk zidentyfikowanych jako potencjalne do zaadaptowania lub przeniesienia, a także możliwości dalszej współpracy i wymiany.