RMH-hankkeen toinen kansainvälinen kokous oli tarkoitus pitää Suomessa. Valitettavasti se järjestettiin yleisen maailmanlaajuisen pandemiatilanteen vuoksi verkossa 13.-14. toukokuuta 2020. Se oli kuitenkin hyvin antoisa. Kokoukseen osallistui kaikkien hankkeeseen osallistuvien kumppaniorganisaatioiden edustajia. Kokouksen tavoitteena oli työstää hanketta keskustelemalla hankkeen yleisestä tavoitteesta ja tuotoksista. Myös hankkeen tuotosten digitaalisesta toimittamisesta keskusteltiin. Kokousta johti hankkeen koordinaattori Afeji. Se alkoi terapeuttisen lapsuuden palvelun esittelyllä. Myös Afejin nuorisokodin ammattilaiset osallistuivat tähän tärkeään keskusteluun, sillä heidän panoksensa oli hyvin merkityksellinen hankkeen tehtävän kannalta. Kokouksen aikana asetettiin lisää määräaikoja sisällöllisten tuotosten toteuttamiselle. Kaikki kumppanit toivovat, että hankkeen konsortion seuraava kokous olisi mahdollista järjestää kasvotusten Yhdistyneessä kuningaskunnassa.