Yksityinen voittoa tavoittelematon oikeushenkilö, joka tarjoaa tehokkaita konsultointi- ja kattavia neuvontapalveluita puolalaisille maatalousyrityksille ja yksittäisille maanviljelijöille, jotta he voivat perustaa maatalousyrityksensä menestyksekkäästi alusta alkaen, kehittää sitä tehokkaasti ja edistää sen toimintaa. kasvua tulevaisuudessa, mikä varmistaa taloudellisen elinkelpoisuuden. Heidän päätavoitteensa on parantaa maanviljelijöiden toimeentuloa tarjoamalla heille parasta ja ammattitaitoisinta ja henkilökohtaista neuvontaa maatalouden alalla sekä heidän omien liiketoimintatarpeidensa ja toiveidensa mukaan.

www: https://farm-advisory.eu/en/

Natalia Truszkowska

Natalia Truszkowska on PRINCE 2 -projektinhallintakoulutuksen aktiivinen harjoittaja. Hänellä on BA-tutkinto espanjasta ja saksasta, ja hänellä on maisterintutkinto kansainvälisestä liikkeenjohdosta, jossa hän on erikoistunut pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja naisyrittäjyyteen. Lisäksi hänellä on työkokemusta maaseudun kehittämisen ja maatalouden alalta. Truszkowska on hallinnoinut ja työskennellyt monissa EU:n rahoittamissa hankkeissa kymmenen vuoden ajan ja saanut kokemusta hankkeiden kehittämisestä, täytäntöönpanosta, hallinnoinnista ja koordinoinnista Brysselin tasolla. Nämä hankkeet ovat koskeneet monenlaisia ammatilliseen koulutukseen, aikuiskoulutukseen ja nuorisotoimintaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita.

Klaudia Liszewska

Klaudia Liszewska on valmistunut englantilaisesta filologiasta käännöstieteen ja tietotekniikan alalta. Hänellä on kandidaatin tutkinto tältä alalta, ja hän vastaa järjestön kansainvälisistä suhteista. Lisäksi hänellä on todistus yrittäjyyskonsultoinnista (ESF) ja hän on suorittanut harjoittelun ulkomailla New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Liszewska vastaa myös tutkimuksen tekemisestä sekä hanketulosten kääntämisestä ja levittämisestä paikallistasolla.