RMH-hankkeen neljäs kansainvälinen hankekokous oli suunniteltu pidettäväksi Puolassa, mutta COVID-19:n vuoksi se pidettiin verkossa 25. toukokuuta 2021. Kokous oli hyvin osallistava, vaikka se toteutui etäkokouksena. Kokoukseen osallistui kaikkien hankkeeseen osallistuvien kumppaniorganisaatioiden edustajia. Sitä johti puolalainen kumppani – Puolan maatilojen neuvonta- ja koulutuskeskus. Kokouksessa keskusteltiin tähän mennessä luodusta materiaalista ja asetettiin uusia määräaikoja tulevalle työlle. Lisäksi asetettiin tulevat määräajat sisällöllisten tuotosten toteuttamiselle. Hankeverkoston jäsenet toivovat, että seuraava ja viimeinen kokous järjestetään läsnä Belgiassa