Tämän hankkeen tarkoituksena on korjata epätasa-arvoa ja epätasapainoa, joka vallitsee maaseudun mielenterveyspalvelujen tarjonnassa verrattuna kaupunkialueiden mielenterveyspalveluihin. Hankkeen päätarkoituksena on lisätä tietoisuutta vakavista mielenterveysongelmista ja ehkäistä niiden esiintymistä.

info@ruralmentalhealth.eu

HANKKEESTA

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 2019-1-FR01-KA204-063060