Brysselissä sijaitseva voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka tarjoaa koulutusta, koulutusta ja verkottumista kestävään kehitykseen liittyvissä aiheissa ja niiden ympärillä; vastuullinen kulutus; yrittäjyys; pehmeitä taitoja; kiertotalous; työllisyys; nuoriso; maaseudun kehittäminen; ja enemmän. www: www.propel-europe.com
Jessica Fitch

Jessica Fitch BA MA, PROPELin perustajaosakas, on perehtynyt laajasti eurooppalaiseen politiikkaan, ja hän on aiemmin toiminut kansalaisyhteiskunnan edustajana muun muassa koulutuksen, työllisyyden, nuorison, ympäristön, innovatiivisen teknologian ja kansalaisyhteiskunnan edustuksen aloilla. Tämän ansiosta hän on ymmärtänyt hyvin kentällä toimivien toimijoiden tarpeita eri puolilla unionia – erityisesti tiedotuksen, koulutuksen ja viestinnän osalta – ja kehittänyt menetelmiä, joilla näihin tarpeisiin voidaan vastata, jotta voidaan rakentaa entistä vauraampi, osallistavampi ja kestävämpi Eurooppa tulevaisuutta varten. Jessica Fitch on perehtynyt tutkimukseen, menetelmien ja kehysten sekä viestintästrategioiden kehittämiseen, videoiden, artikkeleiden ja koulutusmoduulien sisällön laatimiseen ja muuhun vastaavaan.

Diana Nitu

Diana Nitu on PROPELin projektiassistentti ja tiimin uusin tulokas. Hänellä on oikeustieteen kandidaatin tutkinto globaalista oikeudesta ja maisterin tutkinto konflikti- ja turvallisuusasioista, ja hänellä on merkittävää kokemusta hankkeiden valvonnasta, arviointistrategiasta, nuorten opettamisesta ja kouluttamisesta sekä valistuskurssien toteuttamisesta. Nämä taidot ovat olennaisia FOOD-AWAREn kaltaisessa hankkeessa, jossa nuoret ovat keskeinen kohde ja koulutus keskeinen tavoite.