RMH TRAINING
Itsetietoisuus ja henkilökohtaisten tarpeiden ymmärtäminen

Tavoitteet

Tukea yksilöitä oman identiteettinsä ja henkilökohtaisten olosuhteidensa ymmärtämisessä, jotka vaikuttavat heidän mielenterveyteensäPystyä tukemaan yksilön hyvinvointisuunnitelman laatimista.Kehittää taitoja, kuten toiminnan suunnittelua ja itsetietoisuutta, sekä tarjota tietoa ja opastusta

Oppimistulokset

Tarpeiden ymmärtäminen ja yksilön auttaminen niiden ymmärtämisessä

Hyvinvointisuunnitelman laatiminen

Yksilöille tarkoitettujen paikallisten tukipalvelujen ymmärtäminen

Tehtävät

  • Mitä lautasellasi on?
  • Yksisivuinen profiili 

Lisätiedot

Tavoitteet: Tehtävällä pyritään luomaan perusta sen ymmärtämiselle, että henkinen terveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Stressitekijöiden sanallistaminen ja stressitekijöiden kehossa laukaisemien tunteiden visualisointi antavat nuorille mahdollisuuden hallita sitä, miten he reagoivat asioihin. Tämä auttaa kehittämään muita taitoja, kuten sosiaalisia taitoja, elämäntaitoja, konfliktien ratkaisemista, luottamusta, tarkoitusta, pohdintaa ja kasvuun suuntautuvaa asennetta.
Materiaalit: kertakäyttölautanen (tai paperiarkki) ja kyniä
Ohjeet: Keskustelkaa siitä, miten ”täysi lautanen” edustaa vertauskuvallisesti yksilön vastuita ja sitoumuksia. Pyydä osallistujia miettimään, mitä heidän lautasellaan on, eli heidän vastuunsa, työ- tai koulutehtävät, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, stressitekijät sekä harrastukset ja asiat, joiden tekemiseen he haluavat käyttää aikaa.
  • Jaa kertakäyttölautaset ja kynät. Pyydä osallistujia piirtämään tai kirjoittamaan paperilautasille symboleja tai sanoja, jotka edustavat heidän lautasellaan olevia velvoitteita, tehtäviä ja kiinnostuksen kohteita.
  • Anna ryhmälle runsaasti aikaa, koska ihmiset puhuvat ja pohtivat toistensa kanssa piirtäessään ja kirjoittaessaan.
  • Pyydä ryhmän jäseniä kertomaan joistain (tai ainakin yhdestä) lautasellaan olevista asioista. He huomaavat monia yhtäläisyyksiä ja oppivat samalla, millaisia yksilöllisiä stressitekijöitä, vastuita tai kiinnostuksen kohteita muilla ryhmäläisillä on. Tämä avaa keskustelun siitä, miten vastuita kannattaa käsitellä ja miten ryhmän jäsenet voivat tukea toisiaan.
Pohdintaa: Harjoituksen päätteeksi ohjaaja voi esittää seuraavat kysymykset:
  • Mitä sinun on tehtävä joka päivä?
  • Käytätkö aikasi viisaasti?
  • Onko sinulla hiljainen paikka, jossa voit tehdä läksyjä/toimistotöitä?
  • Millaisia tehtäviä siirrät myöhemmäksi? Työskenteletkö suosikkiaiheesi/‑tehtäväsi parissa ensimmäiseksi vai viimeisenä?
  • Näistä kysymyksistä syntyvistä vastauksista ja ideoista alkunsa saava ryhmäkeskustelu voi olla vertaisille tehokas tapa tukea toisiaan ideoilla ja ehdotuksilla.