Mielenterveys ja ympäristö 27. tammikuuta 2021 Euroopan parlamentin mielenterveyden ja hyvinvoinnin koalition, MHE:n ja Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin (IEEP) järjestämä tilaisuus järjestettiin verkossa 27. tammikuuta 2021 klo 10:30-12:00 CET. Keskustelussa keskityttiin siihen, miten luonnonympäristön tilan ja ihmisten mielenterveyden välinen yhteys voidaan ottaa huomioon eurooppalaisessa politiikassa. Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin virallisesti mielenterveyttä ja ympäristöä koskeva toimintapoliittinen asiakirja sekä IEEP:n ja Barcelonan Institute for Global Healthin (ISGlobal) laatima toimintapoliittinen selvitys. Tapahtuma kokosi yhteen Euroopan parlamentin mielenterveyttä ja hyvinvointia ajavan koalition ja muita asiasta kiinnostuneita Euroopan parlamentin jäseniä, Euroopan komission (mukaan lukien ympäristöasioiden pääosasto), jäsenvaltioiden pysyvät edustustot ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä ympäristö- ja terveysalalta.