Mental Health Europe on eurooppalainen kansalaisjärjestöverkosto, joka on sitoutunut edistämään positiivista mielenterveyttä, ehkäisemään henkistä kärsimystä, parantamaan hoitoa, edistämään sosiaalista osallisuutta ja suojelemaan mielenterveyspalvelujen (entisten) käyttäjien oikeuksia. , psykososiaalisesti vammaiset henkilöt, heidän perheensä ja huoltajansa.

www: https://www.mhe-sme.org/

Fatima Awil
Fatima on somalialainen ja kasvoi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hänellä on kokemusta ihmisoikeustutkimuksesta, politiikasta ja kansalaisjärjestöjen edunvalvonnasta. Ennen siirtymistään Mental Health Europeen Fatima työskenteli naisten sukuelinten silpomisen lopettamista käsittelevän eurooppalaisen verkoston edunvalvonta- ja politiikkavastaavana ja myöhemmin Our Narratives Yet Xplained (ONYX) -keskittymän hankekoordinaattorina. Fatima on intersektionaalinen feministi ja kokenut puhuja ja puolestapuhuja, jolla on yli yhdeksän vuoden kokemus edunvalvonnasta ja kampanjoinnista. Hän oli myös mukana perustamassa Youth For Change -verkostoa vuonna 2014. Youth For Change on maailmanlaajuinen nuorten johtama verkosto, joka työskentelee yhteistyössä järjestöjen ja hallitusten kanssa sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi ja myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi nuorten hyväksi. Fatimalla on BA (Hons) -tutkinto oikeustieteestä ja ihmisoikeuksista sekä LLM-tutkinto kansainvälisestä oikeudesta ja kansainvälisistä suhteista.
Jennifer Oroilidis
Jennifer on kotoisin Saksasta, ja hänellä on akateeminen tausta kansainvälisen viestinnän johtamisessa. Haagin yliopistossa (Alankomaat) suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen Jennifer sai käytännön kokemusta EU:n edunvalvonnasta Euroopan journalistiliiton harjoittelijana, jossa hän toimi lehdistönvapauden ja toimittajien oikeuksien puolestapuhujana. Opiskeluaikana Jennifer osallistui myös Enactus HHS:n projektijohtamiseen. Enactus HHS on osa kansalaisjärjestöverkostoa, joka käyttää yrittäjyyttä taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi apua tarvitseville ihmisille. Maailmanlaajuisen uutisfoorumin Newscoopin apulaistoimittajana Jennifer on raportoinut Brysselistä, Melbournesta ja Haagista mielenterveydestä, ihmisoikeuksista, ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä politiikasta.