Marraskuussa 2019 Rural Mental Health -hankkeella oli ensimmäinen kansainvälinen kokous, jonka isäntänä toimi hankkeen koordinaattori Afeji – ASSOCIATION DES FLANDRES POUR L’EDUCATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS INADAPTES Ranskassa. Kaikilla kumppanijärjestöillä oli Lillessä edustajansa, jotka esittelivät kumppanilaitoksia ja alkoivat keskustella yleisestä koulutustarjonnasta sekä hankkeen tuotosten kehittämisestä. Kumppanit esittelivät ideoita koulutusmoduuleista (sekä teknisistä että sisällöllisistä näkökohdista), joita DIAK ja MEH johtavat, ja jatkokeskusteluja käytiin, kunnes kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä ja moduulien yleinen johdonmukaisuus oli taattu. Kaikki kumppanit keskustelivat myös avoimista opetusresursseista. Kokouksen aikana kumppanit saivat myös tilaisuuden suunnitella seuraavaa hankekokousta, jonka isäntänä toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu Suomessa toukokuussa 2020.