RMH TRAINING
POHDI / POHTIKAA EDELLISEN KARTOITUSTEHTÄVÄN JÄLKEEN:

1. Mistä sosiaalisen elämäsi mielekkyys rakentuu?

2. Millaisia mielenterveyden edistämisen, voimaantumisen tai voimaannuttamisen tekijöitä voit paikantaa vuorovaikutussuhteistasi?

Muutaman edellisen vuosikymmenen aikana olen tehnyt tutkimustarkoituksessa noin satoja teemahaastatteluja pitkäaikaisten mielenterveyspalvelujen käyttäjien kanssa. Kun heiltä on kysytty heidän unelmistaan ja toiveistaan, silmiinpistävä, melkein lakiin perustuva omakohtainen vastaus on ollut, että ”minulta ei ole koskaan kysytty (vakavasti) unelmistani ja toiveistani”. On selvää, että kun sitä ei koskaan kysytä, oman tulevaisuuden pohtiminen vie hieman aikaa.

Esimerkkinä voisi mainita entisen psykologin, joka kuusikymppisenä oli asunut vuosia kuntoutuskodissa. Hän kertoi minulle, että hänen unelmansa oli ”kirjoittaa elämäni tarina”. Kaksi viikkoa haastattelun jälkeen soitin hänelle ja kysyin, miten kirjoittaminen eteni. Hän kysyi: ”Otitko unelmani vakavasti?”. ”Totta kai, miten voisin tehdä mitään muuta”, vastasin. Niin hän aloitti kirjallisen matkansa. Puolessatoista vuodessa olimme avaamassa kirjaa, joka sisälsi hänen tarinansa. Pitäessään puhetta sadan ihmisen edessä hän totesi: ”Toivon, että elämäntarinastani voi olla hyötyä nuoremmille ihmisille, ehkä auttaa heitä välttämään joitakin niistä esteistä, joita minä jouduin kohtaamaan.’

  • Mitä olet oppinut pohtimalla / kirjoittamalla elämäntarinaasi ja kartoittamalla sosiaalista vuorovaikutusverkostoasi?
  • Onko positiivinen mielenterveys sinusta tärkeää? Millä tavoin se on tärkeää?
  • Kuinka voit soveltaa oppimaasi arki- ja työelämässäsi?

Lue ja opi lisää:

Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi & Hammarström, Anne

Bronfenbrennerin ekologisen teorian erilaiset käyttötavat julkisen mielenterveyden tutkimuksessa: mikä on niiden arvo julkisen mielenterveyspolitiikan ja -käytäntöjen ohjauksessa?

Social Theory & Health 2018-03-14, Vol.16 (4), pp. 414-433.

https://link.springer.com/article/10.1057/s41285-018-0065-6

Bronfenbrennerin ekologinen teoria on houkutteleva käsitteellinen väline julkisten mielenterveystoimien ohjaamiseen. Hänen teoriansa on kuitenkin muuttunut merkittävästi 1970-luvun lopulla tapahtuneesta ensimmäisestä alusta aina hänen kuolemaansa vuonna 2005 asti, minkä vuoksi siitä tehtävät johtopäätökset voivat vaihdella sen mukaan, mitä teorian käsitteitä (varhaisia tai myöhäisempiä) käytetään. Tämän artikkelin tavoitteena oli tarkastella, miten Bronfenbrennerin teorian eri käsitteitä on hyödynnetty (julkisessa) mielenterveystutkimuksessa, ja analysoida näiden erilaisten käyttötapojen arvoa julkisen mielenterveyspolitiikan ja -käytännön ohjaamisen kannalta. Systemaattinen haku artikkeleista, joissa on hyödynnetty Bronfenbrennerin teorian käsitteitä mielenterveysalalla, johti 16 julkaistun artikkelin tarkasteluun. Tuloksemme osoittavat, että tutkimukset, joissa käytetään Bronfenbrennerin ekologisen järjestelmän käsitteitä ottamalla selkeästi huomioon näiden järjestelmien väliset ja sisäiset vuorovaikutussuhteet, voivat johtaa suosituksiin, jotka ovat hyödyllisimpiä julkisen mielenterveyspolitiikan ja -käytäntöjen ohjaamisessa.