RMH TRAINING
Riippumatta siitä, aloitatko opintomatkasi tästä (tai Etapista 5, tai Etapista 9), mielenterveyden sekä sen tulevaisuusnäkymien ja edistämisen ymmärtämisessä, yksilöllisyytesi ja ainutkertaisuutesi merkitystä ei pidä aliarvioida. Miksi näin? Olemme voineet kokea täysin oikeutetusti ja useamman kerran elämässämme, että tässä yhteiskunnassa meidät voidaan korvata muilla ihmisillä tai jopa koneilla. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin ymmärtämisessä, juuri sinun asiantuntemustasi ei voida korvata, saati kieltää sen merkitystä. Sillä ei ole olemassa valmiita ja yleispäteviä vastauksia siihen, mitä on henkisesti hyvä sinun elämässäsi. Joten, on syytä ottaa asiantuntemuksesi käyttöön! Toisaalta, mielenterveyden edistämiseen on olemassa hyväksi havaittuja ja koeteltuja menetelmiä: oman elämäntarinan kirjoittaminen; luottamuksellinen vuoropuhelu vertaisten kanssa; omien erilaisten mielenterveyden voimavarojen pohdinta; mielenterveyden yleisen merkityksen ymmärtäminen ja oman vuorovaikutusverkostosi kartoittaminen. Tässä opintojaksossa voit edetä pohtimalla ensin elämäntarinaasi ja erilaisia henkisen hyvinvoinnin voimavarojasi; tarkastelemalla mielenterveyttä myönteisestä ja hedelmällisestä näkökulmasta; ja kartoittamalla vuorovaikutusverkostoasi – ennen kuin palaat tekemään johtopäätöksiä oppimastasi.
Tämän osion kirjoittaja (Markku Salo) on muutaman viime vuosikymmenen aikana haastatellut satoja mielenterveyskuntoutujia tutkimus- ja kehittämistyötä varten. Kysyessäni heiltä heidän unelmistaan ja tulevaisuuden pyrkimyksistään, hätkähdyttävä pikavastaus on lähes poikkeuksetta ollut, että ”minulta ei ole koskaan vakavasti kysytty unelmistani eikä tavoitteistani”. Niin muodoin, kun asiasta ei kysytä, vie tovin ennen kuin saa kiinni oman tulevaisuuden pohdinnasta. Kerron sinulle tositarinan 60-vuotiaasta psykologiksi kouluttautuneesta naisesta, joka tavatessamme asui mielenterveysyhdistyksen ylläpitämässä kuntoutuskodissa. ”Saara” kertoi, että hänen unelmansa on ”oman elämäntarinan kirjoittaminen”. Kaksi viikkoa haastattelumme jälkeen soitin Saaralle ja kysyin, kuinka elämäntarinan kirjoittaminen oli edennyt. Saara kysyi minulta: ”Otitko unelmani ja puheeni todesta?” ”Tietenkin otin, Etkö siis ollutkaan tosissasi?” ”Totta kai oli, mutta en uskonut, että tutkija olisi ottanut minua todesta!” Niin Saara aloitti kirjallisen matkansa. Puolitoista vuotta myöhemmin hänen tarinansa julkaistiin osana Mielenterveyden keskusliiton tutkimusta. Kirjan julkaisutilaisuudessa, sadan ihmisen edessä, Saara totesi muun muassa: ”Toivon, että elämäntarinastani on hyötyä nuorille ihmisille, jotta he voisivat välttyä kohtaamiltani elämän kompastuskiviltä. Joten, pidämmekö omasta tai muiden historiasta vai emme (katso viereinen sivu!), on silti hyvä tietää, kuka oikeastaan on. Itsensä tunteminen on varmasti yksi perustavimpia mielenterveyden kulmakiviä. Tietenkin jatkuvan muutoksen, myös kaaoksen ja myllerrysten maailmassa, itsensä tuntemisesta tulee jatkuva, elämänmittainen matka. Tuo matka saattaa olla tärkeämpi kuin johonkin päätyminen – tai jonkin (maineen, omaisuuden tai vaikutusvallan…) saavuttaminen. Matkaamme voivat ohjata muutamat tienviitat:
  • Mistä olen kotoisin? Mitkä ovat kulttuuriset, etniset, yhteiskuntaluokkaa ja elämänkatsomusta koskevat juureni?
  • Olenko kokenut elämässäni merkittäviä sosiaalista vuorovaikutusta, tunneilmaisua, elämäkatsomusta tai luokka-asemaa koskevia muutoksia?
  • Minne olen suuntautumassa? Millaisia unelmia ovat ja mistä elämän tavoitteet kumpuavat? Miten mielenterveys liittyy unelmiini ja tavoitteisiini?
[2]. Maailmankansalaisuudella viitataan ”sellaiseen maailmassa olemisen tapaan, missä yksilö rakentaa identiteettiään ensi sijassa muutoin kuin kuulumalla johonkin määrättyyn kansalliseen kulttuuriin-” Aiheesta suomen kielellä: Sihvola, Juha: Maailmankansalaisen etiikka. Otava, Helsinki 2004.

En pidä historiasta

se ei ole mun juttuni

mysteeri on mun tuttuni

mutta mikä on sun juttusi?

Historian sanotaan toistavan itseään,

mutta historia on vain valkoisen miehen juttu

mun juttuani et ole vielä kuullutkaan

se on ihan eri kuin valkoisen miehen juttu

mun juttuni ei kuulu tuohon toiseen tarinaan,

joka vain toistaa itseään

mun juttuni ei pääty koskaan, se ei toista itseään,

miksi sen pitäisi?

Sun Ra [1]

[1] Legendaarinen jazzhahmo, säveltäjä,

yhtyeenjohtaja ja kosketinsoittaja Herman Blount

syntyi vuonna 1914, ja siirtyi maaplaneetan ajasta

Saturnus planeetan ikuisuuteen vuonna 1993. Hän

oli muuttanut nimensä virallisesti, (egyptiläisen

mytologian mukaan) Sun Ra’ksi vuonna 1952. (ao.

valokuva on todennäköisesti otettu maan päällä).