Yliopisto valmistaa opiskelijoita sosiaalihuollon, terveydenhuollon, kirkon yhteisötyön ja tulkkauksen ammattilaisiksi. Yliopisto osallistuu koulutusalojensa kehittämiseen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Diak on valtakunnallinen korkeakoulu, jolla on kampuksia eri puolilla Suomea.

www: www.diak.fi

Markku Salo

Tohtori Markku Salo työskentelee RMH:n osa-aikaisena työntekijänä Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hänen työnsä pääpaino on kehittää teoreettisesti mielenterveyden sosiaalisen mallin eri ulottuvuuksia avaamalla käsitteiden, kuten toipuminen, sosiaalinen osallisuus, leimautuminen ja syrjäytyminen, moniulotteisuutta.

Markku on aiemmin työskennellyt Mielenterveyden keskusliitossa (palvelujen käyttäjien valtakunnallinen järjestö) tutkimus- ja kehittämisjohtajana sekä sosiaalipsykiatrisen säätiön johtajana. Hän on kirjoittanut muutamia kirjoja psykiatrian uudistuksista, kokemusasiantuntijuudesta ja toimittanut tutkimukseen koulutettujen käyttäjien tekemiä tutkimuksia. Hänen viimeisintä kirjaansa Hullut mielenterveysmarkkinat levitettiin ja kirja-arvosteltiin melko laajalti valtakunnallisissa tiedotusvälineissä.

Päivi Niiranen-Linkama

Päivi Niiranen-Linkama työskentelee TKI-asiantuntijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Pääpaino hänen työssään on palvelunkäyttäjälähtöisten ratkaisujen ja käytäntöjen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa moniammatillisen tiimin jäsenenä. Hän työskentelee myös useissa EU-hankkeissa. Suurimman osan urastaan hän on työskennellyt ammattikorkeakouluissa sosiaalityön koulutusohjelmissa eri tehtävissä. Hänellä on myös asiantuntemusta ammatillisesta pedagogiikasta, aikuiskoulutuksesta ja lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, mutta myös työelämän tutkimuksellisesta kehittämisestä.