RMH TRAINING
Riippumatta siitä, aloitatko opintomatkasi tästä (vai Etapista 1 tai 9), ei yhteisösuhteiden merkitystä voi aliarvioida mielenterveyden tulevaisuusnäkymien edistämisessä. Miksi on näin? Yksinkertaisin vastaus kysymykseen on, että jokainen mielenterveystyön yhteiskunnallisesti merkittävä myönteinen muutos on tapahtunut yhteisöissä ja ennen kaikkea muuttuneiden yhteisösuhteiden vaikutuksesta. Hyviä esimerkkejä tästä ovat brittiläiset terapeuttiset yhteisöt (1950-luvulla); avohoitokeskeiseen järjestelmään siirtyminen joissakin Italian kaupungeissa (1970-luvulla) ja dialoginen verkostotyö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (Etelä-Lapissa) (1990-2010 -luvut). Kuten yksilöllisessä ulottuvuudessa, myös yhteisöjä kehittävään työhön on olemassa hyväksi havaittuja ja koeteltuja työkaluja ja -menetelmiä. Lähdetään liikkeelle yhden ihmisen kuvaamasta tarinasta. Se kuvaa poikkeuksellisen hyvin yksilön asemaa yhteisösuhteiden kehittäjänä. Sitä seuraa oma pohdintasi ja omien yhteisöverkostosuhteittesi kartoitus. Tämä voi olla hyvinkin hyödyllistä osoittamaan millä tavoin olet jo verkostoitunut eri toimijoiden kanssa ja onko siinä suhteessa vielä jotakin parannettavaa. Olemme valinneet kaksi luotettavaa käytäntöä ja menetelmää, joiden avulla hyvinvointia ja mielenterveyttä on maaseutuyhteisöissä viety eteenpäin: luontoperustainen ja taideperustainen (erityisesti yhteisöteatteri) hyvinvoinnin tuottaminen. Tässä osiossa voit edetä kuuntelemalla ja pohtimalla Pertti Simulan tarinaa; kartoittamalla yhteisöroolejasi; opiskelemalla luonto- ja taideperustaisesta hyvinvointia tuottavasta näkökulmasta – ennen kuin katsot taaksepäin pohtiaksesi, mitä olet oppinut.

Maaseutuyhteisöjen muodonmuutos – poikkeuksellisen yhteisötoimijan tarina.
Seuraavalla videolla Pertti Simula kertoo oman tarinansa. Pertti on nyt runsaat 70-vuotias. Hän on elänyt puolet aikuiselämästään Brasiliassa. Siellä hän työskenteli ensin suuressa suomalaisessa traktoritehtaassa, koki haasteita mielenterveydessään, haki apua, kiinnostui integraalisesta psykoanalyysistä ja opiskeli sitä sen perustajan Norberto R. Keppen johdolla. Lopulta hän päätyi osa-aikaiseksi psykoanalyytikoksi ja neuvoa-antavaksi yhteisökouluttajaksi Maaattomien maatyöläisten yhteiskunnalliseen liikkeeseen (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST). Parhaana aikanaan MST:ssä oli noin 1 5000 000 jäsentä.Pertin tarina osoittaa, että kenestä tahansa voi tulla yhteisötoimija. Tietenkin se riippuu myös muista ihmisistä, yhteisöstä historioineen ja tulevaisuuden pyrkimyksineen. Mutta se riippuu myös sinusta!

  • Millaisia rooleja sinulla on yhteisössänne? Teetkö vapaaehtoistyötä? Oletko aktiivinen kulttuuri- tai poliittisissa yhdistyksissä, jotka edistävät hyvinvointia yhteisössänne – millä tavoin?
  • Osallistutko vertaisryhmätoimintaan?
  • Näetkö enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä aktiivisessa osallistumisessa yhteisöösi? Mistä nämä mahdollisuudet tai esteet johtuvat – johtuvatko ne henkilökohtaisista, yhteisöllisistä vai laajemmista yhteiskunnallisista asioista?