Toiminto 3 on intensiivinen koulutusohjelma, johon sisältyi seminaareja, teknisiä työpajoja akatemian ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa, tiedonvaihtoa mielenterveyspalvelujen tarjoajien/ammattilaisten kanssa, verkostotapaamisia ja tapaustutkimuksia. Koulutusohjelmassa keskityttiin henkisten tuotosten tuloksiin, mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten ja mielenterveyspalvelujen tarjoajien/ammattilaisten tukemiseen liittyvien hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja arviointiin. Kurssin päätteeksi jokainen osallistuja toimitti ohjelman arvioinnin, johon sisältyi kriittinen analyysi koulutuksen sisällöstä tai käytännöistä, joita voidaan mahdollisesti omaksua tai joilla voi olla siirtovaikutusta, sekä yhteistyö- ja vaihtomahdollisuuksista.
Activity 3 Belgium